GDPR

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám oznámit, že firma RENUDA Group s.r.o., zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále „zákon“), a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Ujišťujeme Vás, že veškeré Vaše osobní údaje, které firma RENUDA Group s.r.o. shromažďuje, shromažďuje pouze pro odůvodněné účely a jen po nezbytně nutnou omezenou dobu. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás prosím obrátit na emailovou adresu info@renudagroup.cz.

RENUDA Group s.r.o.