Návody

Zaměření parapetů s krytkami

Venkovní parapety s krytkami zaměřujete od podkladky, která je pod rámem plastových oken, až na hranu zdi.
Připočítáte 39 mm (šířka krytky). Objednáváte nejbližší větší hodnotu z nabídky.
Například: naměříte hodnotu – podkladka zeď – 210 mm, přičtete 39 mm, 210+39 = 249 mm.
Objednáváte parapet šířky 260 mm.

Délku venkovního parapetu určíte tak, že změříte šířku otvoru a odečtete 5 mm (2×2,5 mm – boční krytky).
Otvor – 1850 mm – 5 mm = 1845 mm.
Objednáváte délku parapetu – 1845 mm

Vnitřní parapet s krytkami zaměřujete od podkladky, která je pod rámem plastových oken, až na hranu zdi.
Připočítáte 30 mm (šířka krytky).
Například: naměříte hodnotu – podkladka zeď – 210 mm, přičtete 30 mm, 210+30 = 240 mm.
Objednáváte parapet šířky 240 mm.

Délku vnitřního parapetu určíte tak, že změříte šířku otvoru a odečtete 5 mm (2×2,5 mm – boční krytky).
Otvor – 1850 mm – 5 mm = 1845 mm.
Objednáváte délku parapetu – 1845 mm

Jaké zvolit krytky?

  • krytky předomítkové
Krytky předomítkové
  • krytky poomítkové
Krytky poomítkové
  • krytky plastové
Krytky plastové